นายกอบจ.สงขลา ร่วมด้วย ส.อบจ.อำเภอนาหม่อม และ ผู้นำท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ ร่วมเดินทางขึ้นสำรวจจุดเช็คอิน ภูคานหลาว ณ บ้านภูคานหลาว ควนคานหลาว

    2021-05-05 09:43:36
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2521 เวลา17:00น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมด้วย นายอาคม ประสมพงษ์ ส.อบจ.อำเภอนาหม่อม และ ผู้นำท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ ร่วมเดินทางขึ้นสำรวจจุดเช็คอิน ภูคานหลาว ณ บ้านภูคานหลาว ควนคานหลาว ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของอำเภอนาหม่อม