นายกอบจ.สงขลา ร่วมด้วย ส.อบจ.อำเภอนาหม่อม ได้ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย หมู่ 2 บ้านทุ่งฆ้อ ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม

    2021-05-05 09:47:45
    2 พฤษภาคม 2521 เวลา 16:00 น. นายไพเจน นางสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมด้วย นายอาคม ประสมพงษ์ ส.อบจ.อำเภอนาหม่อม ได้ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย หมู่ 2 บ้านทุ่งฆ้อ ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นและส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ร่วมสำรวจและได้มีการนำเสนอ อย่าให้ปรับสภาพถนนโดยรอบอ่างเก็บน้ำ ให้เป็นสภาพคอนกรีตหรือลาดยาง เพื่อใช้เป็นสถานที่เดินออกกำลังกาย ถือเป็นการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย