นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน เมษายน 2564

    2021-05-05 09:50:08
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน เมษายน 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา