รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยที่ปรึกษา ลงพื้นที่เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับเกษตรกร และประสานงานกับหน่วยงานราชการ ร่วมแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

    2021-05-05 10:19:42
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกฯ และนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับเกษตรกร และประสานงานกับหน่วยงานราชการ ร่วมแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ในโครงการเพิ่มช่องทาง และเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกมันเขียว ในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564 จังหวัดสงขลา ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม - กันยายน 2564 ณ จุดรวบรวมและกระจายพริกเขียวมัน อำเภอระโนด อบต.แดนสงวนอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้ร่วมปล่อยคาราวานรถขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเร่งระบายผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา