นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

    2018-06-22 09:28:34
    19 มิถุนายน 2561 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอเมืงสงขลา และธนารักษ์จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางจังหวัดสงขลา