นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ มัสยิดใบหรุลอิสลาม หมู่ที่7 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

    2021-05-11 10:37:37
    วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 18.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ มัสยิดใบหรุลอิสลาม หมู่ที่7 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา มอบหน้ากากอนามัย และ เจลแฮลกอฮอล์ ให้กับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชาวบ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ป้องกันตัวเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19