นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยรองนายกอบจ.สงขลา และส.อบจ. เขตอำเภอระโนด ได้ลงพื้นที่ สำรวจถนน สายมาบบัว-ทุ่งสงวน เส้นถนนตัดผ่านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา

    2021-05-11 10:46:10
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไกรธนู แกล้วทนงค์ ส.อบจ. เขตอำเภอระโนด ได้ลงพื้นที่ สำรวจถนน สายมาบบัว-ทุ่งสงวน เส้นถนนตัดผ่านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา หลังได้รับการเรียกร้องจากชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่น ขอให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างริมถนน โดยมีนายสายัณห์ สวัสดิ์ยานันท์ นายก อบต.แดนสงวน ประธานสภา อบต.แดนสงวน กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ เข้าร่วมสำรวจเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป