นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยรองนายกอบจ.สงขลา ส.อบจ. เขตอำเภอสิงหนคร ร่วมด้วย นายกเทศบาลเมืองม่วงงาม ปลัดอำเภอสิงหนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สท. ได้ลงพื้นที่ เข้าตลาดสดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

    2021-05-11 10:48:14
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวิสิทธิ์ รุจิเรข ส.อบจ. เขตอำเภอสิงหนคร ร่วมด้วย นายประทีป จันทรบูลย์ นายกเทศบาลเมืองม่วงงาม ปลัดอำเภอสิงหนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สท. ได้ลงพื้นที่ เข้าตลาดสดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อร่วมกับบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ทำความสะอาดตลาดสดม่วงงาม ในระหว่างที่ตลาดปิดทำการ เพื่อให้มีความสะอาดปลอดเชื้อจากโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้