นายกอบจ.สงขลา ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อ พร้อมด้วยปลัดอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

    2021-05-11 10:50:08
    วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อ พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์และหารือเกี่ยวกับ มาตรการการควบคุมโควิด19 ของจังหวัด สงขลา หลังจากมีการประกาศใช้มาตรการควบคุม มากว่า 14 วัน ทั้งนี้เพื่อพิจารณาว่าจะมีการผ่อนคลายหรือ เพิ่มความเข้มข้นขึ้น ในมาตรการใดได้บ้าง เพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์และระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในขณะนี้