นายกอบจ.สงขลา ร่วมด้วยส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ สำรวจคลองระบายน้ำชลประทาน ในเขตหมู่ 5 และหมู่ 10 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง

    2021-05-17 09:44:18
    วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมด้วย นายศดิศ ไชยศิริ ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ สำรวจคลองระบายน้ำชลประทาน ในเขตหมู่ 5 และหมู่ 10 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา โดยได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้บริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ถึงปัญหาเรื่องคลองระบายน้ำตามจุดที่เกิดปัญหาได้แก่ พื้นที่หมู่ 5 พบว่าประสบปัญหาน้ำแล้ง เมื่อลงสำรวจพบว่า คลองระบายน้ำมีความตื้นเขิน จึงเห็นแนวทางแก้ปัญหา ด้วยการทำการขยายคลองและขุดให้ลึกขึ้น เพื่อแก้ปัญหาน้ำให้พอใช้ในช่วงหน้าแล้ง ส่วนพื้นที่หมู่ 10 พบว่าประสบปัญหาน้ำท่วมขังในเวลาหน้าฝน จึงให้ทำการขยายท่อขุดลอกคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ต่อมา ได้ลงสำรวจต่อเนื่อง ในพื้นที่ หมู่ 3 และ หมู่ 10 บ้านเกาะใหญ่ ต.บางเหรียง ในเขตอำเภอควนเนียง พบว่าประสบปัญหาคล้ายกัน คือ คลองระบายน้ำไม่ทัน ปากคลองและริมถนน พบปัญหาน้ำกัดเซาะ ทั้งนี้ในการสำรวจ ยังร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายชลประทานจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ข้าราชการสำนักช่างของ อบจ.จังหวัดสงขลา ซึ่งท่านนายกได้ประสานงานให้ร่วมลงพื้นที่สำรวจ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนให้กับชาวบ้านต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุขเมืองสงขลา