นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยเลขานุการนายกอบจ.สงขลา และคณะที่ปรึกษาฯข้าร่วมการรับมอบ ชุดคลุมปฏิบัติการป้องกันเชื้อ COVID-19 (PPE) และหน้ากากอนามัย จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้นำมามอบให้กับคณะทีมแพทย์

    2021-05-17 09:49:18
    วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และคณะที่ปรึกษาฯ ในฐานะเจ้าของสถานที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบัน ได้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ให้กับคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมการรับมอบ ชุดคลุมปฏิบัติการป้องกันเชื้อ COVID-19 (PPE) และหน้ากากอนามัย จาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้นำมามอบให้กับคณะทีมแพทย์ เพื่อนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อ COVID-19 จากการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อยู่ในขณะนี้ พร้อมกันนี้ยังพูดให้กำลังใจและกล่าวขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ร่วมแรงร่วมใจและเสียสละช่วยกันดูแลผู้ป่วยที่ได้เชื้อ COVID-19 อย่างเต็มที่ #รวมพลังร่วมสร้างสุขเมืองสงขลา