นายกอบจ.สงขลา ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

    2021-05-18 10:00:10
    17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง หารือวางแผนดำเนินการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายวงกว้างขึ้น และ พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนที่มีการรับลงทะเบียนในหลายช่องทางเพื่อให้เป็นไปตามเป้าและนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) #รวมพลังร่วมสร้างสุขเมืองสงขลา