รองนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนและหอพัก ณ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2021-05-19 08:56:43
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนและหอพัก ณ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์) เพื่อปรับปรุงสำหรับรองรับนักเรียนประจำปีการศึกษาใหม่