นายกอบจ.สงขลา และในนามนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เดินทางเข้ามอบวัสดุอุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

    2021-05-20 09:37:08
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 8:30 น.นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และในนามนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เดินทางเข้ามอบวัสดุอุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ณ บริเวณอาคารเรียน 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ให้กับ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยตัวแทนโรงเรียนของแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างโรงเรียนมหาวชิราวุธกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนำไปแจกให้กับนักเรียน ที่อยู่ในโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของแต่ละโรงเรียน ทั้ง 8 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์ พิทยา ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนมาตรการการป้องกันเชื้อโควิค 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้