นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลระโนด เพื่อเข้าเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือ มอบเงินและสิ่งของจำเป็น ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

    2021-05-21 15:03:57
    วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลระโนด เพื่อเข้าเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือ มอบเงินและสิ่งของจำเป็น ให้แก่นางเอื้อม จอมจันทร์ บ้านเลขที่ 58 ม.7 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไร้ญาติคอยดูแล ซึ่งปัจจุบันนักบริบาลท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนที่อยู่อาศัย อาหาร และสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และกำลังประสานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ เข้ามาให้ความช่วยเหลือต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุขเมืองสงขลา