นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ ม.1 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าสำรวจน้ำในคลองสทิ้งหม้อ

    2021-05-27 09:33:01
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายวิสิทธิ์ รุจิเรจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ ม.1 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าสำรวจน้ำในคลองสทิ้งหม้อ ที่ปัจจุบันมีสภาพเน่าเสีย ซึ่งลำคลองแห่งนี้ เป็นคลองที่มีการรับน้ำจากหลายทางลงสู่ลำคลอง โดยเฉพาะน้ำเสียที่ไหลลงสู่ลำคลองซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย เนื่องจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในลำคลอง จากการสำรวจพบว่าน้ำในลำคลองเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นมาก ปลาที่เคยอาศัยอยู่โดยเฉพาะไข่ปลามีการลอยขึ้นสู่ผิวน้ำตายเป็นจำนวนมาก ในการเข้าสำรวจครั้งนี้ มีผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมสำรวจพื้นที่ด้วย ซึ่งได้มีการร่วมพูดคุยหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป