“นิพัฒน์” ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ปลอดภัยจากโควิด –19 โดย อบจ.สงขลา พร้อมสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์เต็มพิกัด

    2021-05-28 10:42:15
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมการจัดกิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” พร้อมด้วยพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ และพลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ร่วมในการประชุม ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 4 เขต ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ กองพลพัฒนาที่ 4 และหน่วยงาน ปภ.จังหวัดสงขลา ได้บูรณาการร่วมกันในการที่จะจัดกิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” ขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนหาดใหญ่ และชุมชนบ้านโคกเมา เพื่อให้พี่น้องประชาขนเกิดความเชื่อมั่นในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และถือเป็นนโยบายหนึ่งในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ดังนั้นวันนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็น ในการจัดกิจกรรมล้างเมืองในวันนี้ เป็นการระดมกำลังจากทุกฝ่ายทั้งบุคลากร อุปกรณ์ รถ และเครื่องไม้เครื่องมือทุกชนิด รวมถึงการบริหารจัดการ และการที่สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง 4 เขต ต้องมีการประชาสัมพันธ์ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับประชาชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงาน ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน ทั้งเรื่องของบุคลากร รถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิงพร้อมออกมาร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ การนำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ออกมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดพื้นที่ในการทำ Big Cleanning Day