อบจ.ซ้อมแผน “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด – 19

    2021-05-28 10:43:22
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมการจัดกิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” พร้อมด้วย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ร่วมในการประชุม ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้บูรณาการร่วมกันในการที่จะจัดกิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” ขึ้นในเพื่อให้พี่น้องประชาขนเกิดความเชื่อมั่นในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และถือเป็นนโยบายหนึ่งในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ดังนั้นวันนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็น ในเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายทั้งบุคลากร อุปกรณ์ รถ และเครื่องไม้เครื่องมือทุกชนิด จากนั้น นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่บริเวณจัดกิจกรรม และเข้าร่วมสังเกตการณ์เตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนในกิจกรรมกล่าว