นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ครั้งที่ 1/2564

    2021-05-28 14:52:30
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายเสกสรรค์ สัจจศรี หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา