นายกอบจ.สงขลา ในฐานะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา (ก.จ.จ.สงขลา) ครั้งที่ 5/2564

    2021-05-28 14:53:53
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา (ก.จ.จ.สงขลา) ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา