นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่เข้าสำรวจโครงการสร้างอาคารบังคับน้ำคลองเกาะทาก ที่ดำเนินการโดยสำนักงานชลประทานที่ 16

    2021-05-31 11:20:40
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เข้าสำรวจโครงการสร้างอาคารบังคับน้ำคลองเกาะทาก ที่ดำเนินการโดยสำนักงานชลประทานที่ 16 เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินการขุดถนนลาดยาง สายบ้านในเมือง-บ้านนา ใน ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นถนนในโครงการของ อบจ.สงขลา จึงได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าดำเนินการขุดถนน