นายกอบจ.สงขลา ได้เดินทางเข้าเยี่ยม ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2021-05-31 11:21:52
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา17.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางเข้าเยี่ยม ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (โรงพยาบาลสนาม) เพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 พร้อมกันนี้ได้นำ ฟักเขียว และฟักทอง มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหาร ในระหว่างที่ยังอยู่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แห่งนี้ และได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน