นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่เทศบาลสิงหนคร ได้ร่วมสำรวจดูทางระบายน้ำในเขตเทศบาล ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

    2021-05-31 11:23:17
    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่เทศบาลสิงหนคร ได้ร่วมสำรวจดูทางระบายน้ำในเขตเทศบาล ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เลียบคลอง หลังวัดธรรมโฆษณ์ เพื่อเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในระหว่างการสำรวจได้มองเห็นภูมิทัศน์ธรรมชาติโดยรอบ รวมถึงสะพานที่เคยได้มีการสร้างขึ้นเลียบคลอง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพรกร้าง จึงมีแนวความคิดที่จะปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เช่น แปลงสภาพสะพานคอนกรีตให้สมบูรณ์ขึ้นและออกแบบใหม่ให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ ถางป่า ขยายคลองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามแบบธรรมชาติของ ต.สทิ้งหม้อ ต่อไปในอนาคต