นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่เทศบาลสิงหนคร ร่วมสำรวจท่อระบายน้ำวัดโลการาม ม.4 บ้านสทิงหม้อ ต.สทิงหม้อ จ.สงขลา

    2021-05-31 11:25:04
    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่เทศบาลสิงหนคร ร่วมสำรวจท่อระบายน้ำวัดโลการาม ม.4 บ้านสทิงหม้อ ต.สทิงหม้อ จ.สงขลา เพื่อดูสภาพการใช้งานของท่อระบายน้ำในปัจจุบัน ว่ายังอยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ จากการสำรวจพบว่ามีสภาพไม่สมบูรณ์ ควรได้ทำการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น และในเวลาต่อมา ได้เข้าชมบริเวณศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนสทิงหม้อ อ.สิงหนคร โครงการของบริษัทเชฟรอนเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก โดยคณะได้เดินทางเข้าสำรวจสภาพเส้นทางและชมทัศนียภาพ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา จากการสำรวจได้มีแนวคคิดว่าหากมีการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้น ก็สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งใน ต.สทิงหม้อ