นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ส.อบจ. เขต 1 และ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการช่าง ได้ลงพื้นที่ร่วมสำรวจ ถนนสายบ่อมุด ม.7 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

    2021-05-31 11:32:29
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกฯ นายเสรี เหล๊าะเหม ส.อบจ. เขต 1 อำเภอจะนะ และ นายสุรกิจ กาญจนะ รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ได้ลงพื้นที่ร่วมสำรวจ ถนนสายบ่อมุด ม.7 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา เนื่องจากได้รับการขอให้สนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรพร้อมพนักงานขับเครื่องจักร เพื่อเข้าซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว จากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น จากการสำรวจพบว่าปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อจากการใช้งานและน้ำกัดเซาะ จึงได้เร่งกำชับผ่านทาง สำนักการช่าง ให้รีบประสานงานเจ้าที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนในส่วนของเครื่องจักรโดยเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น