นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมหาวชิราวุธ ได้เข้าร่วมประชุมหารือข้อสรุป ในการขออนุญาตใช้ลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลา ของโรงเรียนมหาวชิราวุธ

    2021-06-01 09:25:51
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมหาวชิราวุธ ได้เข้าร่วมประชุมหารือข้อสรุป ในการขออนุญาตใช้ลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลา ของโรงเรียนมหาวชิราวุธ ณ ห้องประชุมนิลพานิช ชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา