นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    2021-06-02 16:23:07
    วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เชิญ นายกเทศมนตรีจาก เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง และสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดสงขลา และส่วนราชการใน อบจ.สงขลา เข้ามาร่วมพูดคุยแนวทาง การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา