นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเลขานุการนายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564

    2021-06-02 16:24:20
    วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา