นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนหลายคณะที่มาเยี่ยมเยียน

    2018-06-25 10:24:53
    24 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนหลายคณะที่มาเยี่ยมเยียน ณ บ้านพักเขารูปช้าง คณะเพื่อนๆ นักเรียนเก่า โรงเรียนวิเชียรชม คณะประธานชมรมผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนมหาวชิราวุธ มาร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง อำเภอสะเดา ได้มาปรึกษาหารือเรืองการพัฒนาวัด