นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ ที่ปรึกษาฯ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่พร้อมด้วยส.อบจ.สงขลา เขต 3 อำเภอสะเดา สำรวจเส้นทางเพื่อปรับปรุงและขยายถนน สายสำนักแต้ว - บ้านหัวควน

    2021-06-04 10:02:51
    วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายพิทักษ์ พฤกษานุศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 3 อำเภอสะเดา สำรวจเส้นทางเพื่อปรับปรุงและขยายถนน สายสำนักแต้ว - บ้านหัวควน และตรวจสะพานที่ถูกน้ำกัดเซาะทำให้สะพานขาดที่บ้านควนกุล ตำบลสำนักขาม