นายกอบจ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกส.อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของอบจ.สงขลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม และปลาตะเพียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 700,000 ตัว

    2021-06-04 10:05:44
    วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม และปลาตะเพียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 700,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ภายใต้โครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 3 แห่ง ได้แก่ จุดที่ 1 สถานที่แก้มลิง หมู่ที่ 1 ต.ชะแล้ ปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 1 แสนตัว จุดที่ 2 แก้มลิง หมู่ที่ 2 ต.บางเขียด ปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 1 แสนตัว และจุดที่ 3 บริเวณวัดแหลมหาด หมู่ที่ 6 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 5 แสนตัว พร้อมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย ให้กับ อสม.ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าในชุมชุนอีกด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด