“นิพัฒน์” เดินหน้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และเครื่องใช้จำเป็น มูลค่ากว่าแสนบาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี และโรงพยาบาลนาหม่อม

    2021-06-07 08:32:23
    4 มิถุนายน 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และในฐานะนายกสมาคมเอส เอ็ม อี จังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และเครื่องใช้จำเป็น มูลค่ากว่าแสนบาท มอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด โดยมีนายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ณ อำเภอนาทวี เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และเครื่องใช้จำเป็น ให้กับนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่แพร่กระจายในขณะนี้ ส่งผลต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานด้วยความยากลำบากเพราะขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ ดังนั้นทางสมาคมเอ็ม อี จังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเนื่องจากขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนั้น จึงได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ฝ่าฟัน และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน