นายกอบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรม “ชาวสงขลาร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

    2021-06-08 11:17:30
    วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรม “ชาวสงขลาร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยมีนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดฯ ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งใช้เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนชาวสงขลา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวสงขลา เพื่อลดการแพร่ระบาดฯ และช่วยให้ลดความรุนแรงจากการป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในเวลา 11.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เดินทางต่อเพื่อร่วมกิจกรรม “ชาวสงขลาร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับชาวหาดใหญ่ หลังจากพิธีเปิดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทีมงานบุคลากรทางการแพทย์และทีมจิตอาสา พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ ซึ่งการใช้ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนฯ เกิดจากความร่วมมือกันของภาครัฐ และภาคเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ ที่ต้องการให้สงขลากลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดอีกครั้ง