ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอบจ.สงขลา นำคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน

    2021-06-08 11:21:39
    วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายวงศ์วชิระ ขาวทอง ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เจ้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน ผ่านทางนายอาซีด หลำเบ็นสะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ ว่าได้รับกลิ่นเหม็นจากโรงงานยาง ไทยฮั้ว สาขาฉลุง จึงนำคณะลงพื้นที่โรงงานยาง ไทยฮั้ว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบจากกลิ่นเหม็นที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน และกำหนดมาตรการแก้ปัญหาให้โรงงานฯนำไปแก้ไข ปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานการป้องกันมลพิษทางกลิ่น หากไม่ปฏิบัติตามจะมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป