รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ร่วมประชุมกับสมาคม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

    2021-06-08 15:14:00
    วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา13.30 นาย อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกฯ ร่วมประชุมกับสมาคม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2564