นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

    2021-06-08 16:20:37
    วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา13.30 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข กับนายศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา และมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อร่วมให้บริการสาธารณะในการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดสงขลาที่มีภาวะหายใจล้มเหลวอย่างรุนแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019