นายกอบจ.สงขลา รับมอบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จากกรมศุลกากร (ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่)

    2021-06-14 09:03:28
    วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จากกรมศุลกากร (ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่) เพื่อนำไปใช้ในภารกิจด้านการสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 6 เครื่อง ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่