นายกอบจ.สงขลา ร่วมกับส.อบจ. เขต 2 อำเภอนาทวี มอบฟักทอง ฟักเขียว ไข่เป็ด และหน้ากากมัย ให้กับ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ของ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

    2021-06-14 09:05:36
    วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับนายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 2 อำเภอนาทวี และ อดีต ส.ส.ศิริโชค โสภา เขต 7 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ มอบฟักทอง ฟักเขียว ไข่เป็ด และหน้ากากมัย ให้กับ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ของ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมีนายประจวบ ทองกลิ่น นายก อบต.คลองทราย, นายพลากร เพ็ชรรัตน์ กำนัน ต.คลองทราย ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วย, สมาชิก อบต. และพี่น้อง อสม. รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวผู้ยากไร้ และ ผู้กักตัวคัดกรองโรคโควิด 19 ของ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา ครับ