นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้เลขานุการนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา เข้าพบพลตรีอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42

    2021-06-14 09:09:04
    วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายพิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาเลเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางเพ็ญไพสิฐ ธนกฤตย์ภัทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายพิพัฒน์พงศ์ แก้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง เข้าพบพลตรีอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เพื่อขอคำปรึกษาและลงพื้นที่สำรวจแนวทางในการก่อสร้างสกายวอล์ค (sky walk) เขาคอหงส์โดยมุ่งหวังให้เขาคอหงส์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ คอหงส์ และเป็นแลนด์มาร์คของเมืองหาดใหญ่