นายกอบจ.สงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำรถแบคโฮปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกลำคลองซึ่งมีสภาพตื้นเขิน ณ บริเวณสะพานกาหรำ​

    2021-06-14 09:10:08
    วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำรถแบคโฮปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกลำคลองซึ่งมีสภาพตื้นเขิน ณ บริเวณสะพานกาหรำ​ ตำบลโรง​ อำเภอกระแส​สินธุ์​ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำได้โดยสะดวก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุขเมืองสงขลา