นายกอบจ.สงขลา เร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง อบจ.สงขลา ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

    2021-06-15 10:32:38
    นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตรในพื้นที่ โดยมีระยะเวลาการติดตั้ง ตั้งแต่วันที่​ 10 มิถุนายน​ -​ วันที่ 31 กรกฎาคม​ 2564 #รวมพลังร่วมสร้างสุขเมืองสงขลา