อบจ.สงขลา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขอใช้ลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลา (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ)

    2021-06-15 10:34:26
    วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขอใช้ลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลา (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ) สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยนายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการจราจร และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งพื้นที่ลานจอดรถ สามารถรองรับรถจักรยานยนต์ ของนักเรียนได้ประมาณ 500 คัน