อบจ.สงขลา ร่วมกับคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองภูมี จัดกิจกรรมน้ำคือชีวิต "วันคลองภูมี"

    2021-06-15 10:38:06
    วันที่ 13 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองภูมี จัดกิจกรรมน้ำคือชีวิต "วันคลองภูมี" โดยมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาพที่ 4 เป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ โดยการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ณ หาดปากบางภูมี ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุขเมืองสงขลา