เลขานุการนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอนาทวี และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจถนน ณ บ้านวังโต๊ะ สะพานไม้แก่น

    2021-06-16 09:22:16
    15 มิถุนายน 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจถนน พร้อมด้วยนางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอนาทวี และเจ้าหน้าที่กองช่าง ณ บ้านวังโต๊ะ สะพานไม้แก่น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สงขลา โดยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคอกช้าง ตำบลฉาง อำเภอนาทวี ถนนสายดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพพื้นผิวถนนเดิมขรุขระ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงขอให้ทาง อบจ.สงขลา ช่วยดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา และเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอนาทวี ไปยัง สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา