นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดการโครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SONGKHLA CHAMPIONSHIP 2018

    2018-06-25 10:27:49
    24 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดการโครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SONGKHLA CHAMPIONSHIP 2018 ณ ลานกิจกรรม ชั้น B ศูนย์การค้าไดอาน่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนางชไมพร ณ พัทลุง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คุณวดีวรรณ จันทรัศมี ผู้บริหารศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและเยาวชนเข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างกระแสนิยมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนของสังคม และเพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน นี้ ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ความหมายคือ การเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ ทำแล้วมีความสุข มีความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจ ซึ่งการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SONGKHLA CHAMPIONSHIP 2018 ครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้สื่อ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้างความรู้และทักษะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภูมิคุ้มที่สำคัญสำหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด เพื่อนช่วยเพื่อน สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ทำกิจกรรมที่สนใจสร้างสรรค์และเกิดสุข และคาดหวังว่าจะยังเป็นการพัฒนาทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดสงขลา ให้เป็นทีมที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคใต้ และระดับประเทศได้ต่อไป