นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามดูแลการซ่อมถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์

    2021-06-16 09:25:48
    วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามดูแลการซ่อมถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จังหวัดสงขลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนับสนุนเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน