นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นติดตามดูแลความเรียบร้อยการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

    2021-06-16 09:29:36
    วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นติดตามดูแลความเรียบร้อยการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 แบบระบบออนไลน์ รร.ในสังกัด อบจ.สงขลา