รองนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกคลองหมอนอ้ายเหล็ก

    2021-06-16 09:30:41
    วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกคลองหมอนอ้ายเหล็ก ซึ่งมีสภาพตื้นเขินเป็นอุปสรรคในการสัญจรของเรือประมงพื้นบ้าน ณ พื้นที่ปากคลองหมอนอ้ายเหล็ก ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข