นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสภาพคูคลอง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านมหาการ และหมู่ที่ 2 บ้านเฉียงพง

    2021-06-16 09:32:04
    วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสภาพคูคลอง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านมหาการ และหมู่ที่ 2 บ้านเฉียงพง ซึ่งมีปัญหาวัชพืชหนาแน่น เป็นอุปสรรคในการสูบน้ำเพื่อมาใช้ในการเกษตร ทั้งนี้ทาง อบจ.สงขลา จะได้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน #รวมพลังร่วมสร้างสุข