นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา และเลขานุการนายกฯ เป็นตัวแทนลงพื้นที่ ร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2021-06-17 10:27:19
    วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ และนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกฯ เป็นตัวแทนลงพื้นที่ ร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาฯ นายศิริชัย เอกพันธ์ และนายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะ ส.อบจ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอหาดใหญ่ นำหน้ากากอนามัย ถุงยังชีพบรรจุถุง เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และไข่ไก่ ไปมอบให้กับผู้ที่ต้องกักตัว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ โดยสิ่งของที่นำไปมอบให้ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1. กกท.ภาค4 มอบข้าวสารและไข่ไก่ 2. บ.หาดทิพย์ มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค 3. บ.มิตซูทักษิณ มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพค 4. ร้านลีวิวัฒน์มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ลัง